Den 14.-15. marts 2019 afholdt C2C CC, Centre for Environmental Humanities (CEH) og afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier en to-dages konference om klimaarv på Moesgaard Museum i Aarhus.

På konferencen var der seks udenlandske oplægsholdere, der hver især bidrog med deres eget perspektiv på, hvordan kultur- og naturarv, kunst og museer kan og bør bidrage til en mere holistisk klimatilpasning.

Det gennemgående tema for konferencen var, hvordan man kan bruge den humanistiske videnskab til at fortælle vigtige klimahistorier og på den måde ændre den sociale og politiske vilje.

På samme måde kan vi bruge arkæologien som værktøj til at fortælle os, hvordan tidligere samfund har tilpasset sig ændringer i klimaet og på den måde eliminere visse løsningsmodeller i det moderne samfund.

Program

Deltagerliste

Anvendte præsentationer 

Billeder fra dagen

Pixibog om hvordan kulturarv | klimaarv kan styrke klimatilpasning

Klimaformidling

Hør hvorfor det er vigtigt at vi formidler klimatilpasning - og måder at gøre det på.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Introduktion til C2C CC

Rikke Nan Valdemarsen fortæller lidt om C2C CC som introduktion til at arbejde med klima- og naturarv.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Klima/naturarv og klimaforandringer

Det komplekse forhold mellem kultur/naturarv og klimaforandringer. Felix Riede introducerer til arbejdsdagene.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Marcy Rockman

Marcy Rockman fortæller om sit internationale arbejde med monumenter og steder i relation til klimaforandringer og arv.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Dolly Jørgensen

Dolly Jørgensen er historieprofessor fra Universitetet i Stavanger. Hun fortæller om vigtigheden af at skabe fortællinger. Eksemplet er den tasmanske tiger.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Morien Rees

Morien Rees arbejder med bæredygtighed i Det Internationale Råd for Museer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Pernille Denise Frederiksen

Pernille Denise Frederiksen fra Slots- og Kulturstyrelsen fortæller om sit arbejde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gry Hedin

Gry Hedin fra ARKEN museum for moderne kunst fortæller om sit arbejde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mairi Davies

Mairi Davies fortæller om sit arbejde med natur- og kulturarv i Skotland.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.