Kystdirektoratet og C2C CC har i fællesskab udbudt kurset, som blev afholdt over 2 dage på Bygholm Park i Horsens. 

Kurset er 4. modul i den kursusrække Kystdirektoratet tilbyder kystkommunerne, men tilettelagt som "ønskekoncert", idet indholdet er emner, som er efterspurgt af deltagere, som har deltaget i de foregående kurser. Flere af delprojekterne i C2C CC blev præsenteret på forskellig vis.

Program

Deltagerliste

Anvendte præsentationer

Billeder fra dagen