Det skaber udfordringer at håndtere det ekstra vand i det åbne land som klimaforandringerne medfører. Det er især de grundvandsafhængige naturtyper som er truede af de hyppigere oversvømmelser. 

På temadagen blev der fortalt og diskuteret hvad det betyder for ådalenes beskyttede natur når der kommer oversvømmelser, herunder også de lovmæssige barriere der kan være når man skal klimatilpasse. 

Du kan se programmet her

Du finder anvendte præsentationer fra dagen her

Du kan se billeder fra dagen her