På ekskursionen til England med C2C CC, deltog deltagerne bl.a. i forskellige workshops om oversvømmelse og erosion management og de lærte mere om hvordan man inkorporer økosystemtjenester og naturkapital som en del af natur-baseret klimatilpasningsløsninger. 

Program

Deltagerliste

Anvendte præsentationer

Billeder