Værktøjet begynder at tage form. Vi glæder os til at vise jer status på arbejdsgruppemødet den 25. maj kl. 10-12.

Dagsorden:

 • Håndtering af oversvømmelseskort inkl. navngivning
 • Opsummering af metode, forudsætninger og input til værktøjet
 • Præsentation af foreløbig version af værktøjet (version 0.8)
  • User-case på Horsens
   • Standardleverance
   • Sandkassen – mulighed for indarbejdelse af justeringer og konkrete klimatiltag
  • Diskussion af version 1.0 og aftaler frem mod næste møde

Anvendte præsentationer