Projektet består af følgende arbejder:

  • Kystsikringsanlæg bestående af tre bølgebrydere, en mindre høfde på stranden samt skråningsbeskyttelse og sandvold langs vejen.

  • Rørledning til bypass af sand fra havnens sejlløb til den beskyttede kyststrækning etableres permanent. Rørledningen skal fremadrettet benyttes til vedligeholdende sandfodring af kystsikringsanlægget.

  • Nordstrandvej reetableres, når kystsikringsanlægget er udført. Asfaltbelægning udføres sandsynligvis maj 2019.

Anlæggelsen af de kystbeskyttende foranstaltninger vil være af stor værdi for øens ca. 150 beboere samt sommerhusejere. En sikring af kyst, hovedvej og campingplads vil også åbne for betydelige og positive udviklingsmuligheder med fokus på bæredygtig ø-turisme.

Norddjurs Kommune har skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Zøllner A/S om varetagelsen af projektet.