Dette projekt ledes af det svenske Meteologiske Institut. Partenrskabet er derudover sammensat af:

  • Dortmund University, Germany
  • University of Innsbruck, Unit of Hydraulic Engineering, Austria
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
  • Geological Survey of Denmark and Greenland, Denmark
  • University of Cordoba, Spain
  • University of Granada, Spain
  • National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, France

Det overordnede mål med AQUACLEW er at anvende innovative forskningsteknikker til sammen med brugere at udvikle og fremme kvaliteten og anvendeligheden af klimatjenester, der giver information om klimaforandringer til vandrelaterede sektorer. Data og information i de eksisterende klimatjenester afspejler høj usikkerhed og lav opløsning, hvilket er vanskeligt at bruge i praktisk klimatilpasningsarbejde.

Læs mere på AQUACLEWs hjemmeside her.