Dyrkningssystemerne, som udvikles i dette projekt, fører til øget kulstofindhold i jorden, en forbedret jordstruktur, et mindsket brændstofforbrug, en større biodiversitet i og på jorden, en forbedret næringsstofudnyttelse, nedsat CO2-udledning fra landbruget og en forbedret økonomisk bundlinje. Det er alle vigtige elementer for sikre vækst og muliggøre, at landmanden kan opretholde jorden som et velfungerende og bæredygtigt produktionsapparat. 

Vi vurderer, at de udviklede dyrkningssystemer umiddelbart kan indføres på 25 pct. af landbrugsarealet.

Dette ville medføre:

  • En øget indtjening på gns. 800 kr./ha svarende til 540 mio. kr. i alt pr. år.

  • Et reduceret tab af kvælstof på 15 mio. kg og af fosfor på 100 ton pr. år.

  • En klimaeffekt på 0,5 mio. ton CO2-ækvivalenter.

  • Et reduceret behov for pesticider.

Læs mere om CarbonFarm på Økologisk Landsforeningshjemmeside her.