COST netværket yder støtte til netværksmøder til forskere som beskæftiger sig med hvordan byer kan tilpasse sig klimaforandringer og forværring af økosystemer. 

Dette COST netværk hedder ” CA17133 - Implementing nature based solutions
for creating a resourceful circular city” og Theis Raaschou Andersen er blevet næstformand i arbejdspakke 2 omhandlende ” Sustainable urban water utilisation”. 

Et typisk COST netværk løber over fire år, består af 24+ deltagerlande
og støttes med cirka 1 million kroner pr. år. Midlerne kommer fra
Horizon 2020.

Du kan læse mere om COST netværket på European Coorperation in Science and Technologys hjemmeside her.