Projektet er et drikkevandprojekt, hvis primære output er udviklingen af et operationelt geofysisk udstyr som kan bruges i vid udstrækning i hele vandbranchen. Af andre outputs vil der opstilles en bedst praksis procedure til brug af metoden samt dokumentation for effekten af denne.

Hovedansøger: Lemvig Vand og Spildevand (LVS) ved Lars Nørgaard Holmegaard.

Ansøgt beløb: 1.034.980 kr.
Projektets samlede budget: 1.457.600 kr.

Samarbejdspartnere:

  • Aarhus Universitet ved Esben Auken,
  • VIA University College ved Theis Raaschou Andersen og
  • NIRAS ved Michael Christian Hansen.

Varighed ca. 2 år

Midlerne kommer fra VUDP-fonden (teknologifonden), der administreres af DANVA og midlerne kommer fra DANVA´s medlemmer.

Hent rapport om Geofysik i filter på DANVAs hjemmeside