KLIKOVAND har markeret sig som en væsentlig aktør på inden for klimatilpasningsområdet, hvor de har ydet vejledning og støtte til kommuner og forsyninger. 

KLIKOVAND har følgende nøglebudskaber:

  • KLIKOVAND sætter kommuner og forsyninger i stand til at arbejde mere økonomisk effektivt med konkrete løsninger uden at opfinde den dybe tallerken. I stedet anvender projektet eksisterende metoder og værktøjer mere effektivt og i nye kombinationer.

  • KLIKOVAND er et unikt samarbejdsprojekt mellem kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden. Det bygger på parternes egne ønsker og behov og udnytter den faglighed og de kompetencer, der allerede er blandt dem og deres netværk.

  • KLIKOVAND har fokus på at opnå konkrete handlinger og resultater både for parterne og for det omkringliggende samfund.

 

Læs mere på KLIKOVANDs hjemmeside her.