Ideen bag dette projekt er at skabe klimatilpasset nytænkning af et lokalt områdes håndtering af regnvand, der udover at løse afvandingsudfordringen samtidigt giver mulighed for at:

  • formidle viden til skolebørn, studerende, borgere og turister om klimatilpasning, natur & miljø, lokal kulturarv og teknologi
  • inspirere og motivere til bevægelse, leg, refleksion, samvær, trivsel og dermed bidrage til øget velfærd
  • initiere ideer til ny anvendelse af teknologi, innovation, iværksætteri, erhvervsudvikling og således skabe afsæt for vækst

Partnere:

  • Lemvig Kommune,
  • Lemvig Vand og spildevand A/S,
  • Region Midtjylland,
  • Skanderborg forsyning,
  • SDFE,
  • DTU Space og
  • Rambøll

Finansiering er sket igennem kampagnen Regn og Byer og du kan læse mere om projektet på Regn og Byers hjemmeside her.  

Kampagnen Regn & Byer gennemføres frem til 2019 og er sat i gang af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne. I samarbejde med en lang række samarbejdspartnere vil erfaringerne fra kampagnen blive videreformidlet til andre kommuner og vandselskaber.