Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere investeringer i klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem vandselskaber og kommuner.

Konkret vil Regn & Byer bestå af følgende tre elementer:

  • Udvikling af et samfundsøkonomisk redskab, som kommuner og vandselskaber kan bruge til at vurdere den samfundsøkonomiske effekt og beskrive merværdierne i konkrete klimatilpasningsprojekter.

  • Udvikling af modeller til et langsigtet og tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

  • Et udviklingsforløb med fire forsøgsprojekter der både skal teste og videreudvikle redskabet til vurdering af samfundsøkonomisk effekt og modellerne til samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Ambitionen er således at opbygge viden om, hvad der skal til for at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi. De fire forsøgsprojekter, som udvælges, vil blive til pionerer i arbejdet med klimatilpasning og vil bidrage med viden, der kan hjælpe andre projekter.

Læs mere om Regn og Byer på deres hjemmeside her.