SASLO står for SAtellitdata til Strategisk Ledningsnet Overvågning og er et projekt, der skal integrere satellitdata med eksisterende hydrauliske modeller, for herved at kunne opstille dynamiske hydrauliske modeller, som løbende opdateres. Derved kan LVS kvalificeret udpege, hvor det kan forventes, at der er skader på kloakken, eller hvor dens hydraulik vil ændres til en uhensigtsmæssig situation.

Ovenstående model vil i særdeleshed være relevant i forhold til langtidsplanlægning af investeringer og drift samt til teknisk at kvalificere, hvor det vil være relevant at anlægge kloakken ved hjælp af nyudviklede metoder, der reducerer risikoen for sætningsrelaterede ekstra omkostninger til fornyelse og drift.

Det forventes at projektet kan bidrage til et øget værdipotentiale for brud af INSAR-data i forsyningsbranchen.

Mere om SASLO projektet på DANVAs hjemmeside