Kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - forundersøgelser

Formålet med tilskudsordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. 

Kommuner, der er omfattet af en statslig vandplan, kan søge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering.

Fremadrettet forventes det, at der indtil 2021 vil være 2 årlige ansøgningsrunder i perioderne 1. marts – 25. april og 1. august – 20. september. 

 

Læs mere om vandløbsrestaurering på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside her.