WaterCoG (Interreg Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems project) er et projekt der, gennem et bredt samarbejde på tværs af lande som Danmark, Sverige, Holland og Storbritannien, vil fokusere på at forstå hvordan effektiv deltagelse af stakeholders og borgere i vandforvaltning og co-governance kan levere mere bæredygtige og langsigtede tilgange til Nordsøregionens forvaltning af økosystemer. 

Projektpartnerne vil dele viden om eksisterende ledelsesstrukturer i Nordsøregionen og implementere nye tilgang til vandforvaltning på en måde der forøger deltagelsen af stakeholders. 

Læs mere om WaterCoG på Northsearegion's hjemmeside her.