Herunder kort introduktion af de kompetencer videninstitutionerne stiller til rådighed for C2C CC. Delprojekterne har mulighed for at trække på universiteternes viden.

Assistance over et vist niveau skal godkendes af Sekretariatet, hvilket sker efter henvendelse enten til Sekretariatet. For nærmere information om, hvad de enkelte insitutioner kan bidrage med, henvises til institutionerne. Kontaktoplysninger på de pågældende sider.