Dette er et fælles projekt mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter det udpegede Risikostyringsområde: Randers Fjord.

Randers Fjord er udpeget som ét af ti risikoområder i Danmark i overhængende fare for at blive ramt af stormfloder hvor store samfundsmæssige værdier vil gå tabt som følge af oversvømmelse.

Dette delprojekt søger at afdække hvilke muligheder og udfordringer området langs Randers Fjord rummer for den fremtidige klimatilpasning. Der skal udarbejdes modeller og scenarier for hvordan oversvømmelsestruslen især vedrører de fire bysamfund beliggende ved fjorden: Randers, Uggelhuse, Allingåbro og Udbyhøj.

Delprojektet søges gennemført med stor inddragelse af interessenter. Ligeledes vil dette delprojekt blive bundet sammen med to øvrige delprojekter: Gudenåen og Klimabåndet.

Delprojektet har en samlet varighed på fem år, opdelt i forskellige faser.

Se projektbeskrivelsen af C11 Randers Fjord (på engelsk)

Læs om Randers Fjord i StoryMap.

Se Fjordens Vands hjemmeside

 

C11 - Randers Fjord

Her fortæller Sidsel Kontni Prahn fra Norddjurs Kommune om projektet C11 om Randers Fjord

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.