Der indgår 4 typer delprojekter i C2C CC:

De fælles delprojekter som igangsættes af Sekretariatet og sikrer synergier på tværs af hele vandkredsløbet. Disse benævnes:

Åben land projekterne som igangsættes af kommuner og forsyningselskaber. Disse benævnes:

By-projekterne som ligeledes især igangsættes af kommuner og forsyningsselskaber. Disse er:

De tværgående innovative projekter, som især igangsættes af forsyningsselskaber og uddannelsesinstitutioner. Disse er: