Storåen har et opland på 830 km2 fordelt mellem tre kommuner; Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner.

Delprojektet "Storåen" er et grænseoverskridende samarbejde, der skal udvikle nye måder at tilbageholde vand på og dermed undgå oversvømmelser i Holstebro. Holstebro er udpeget som risikoområde i vandrammedirektivet.

Blandt de nye metoder er:

  • afbrydelse af dræninger
  • etablering af mindre vådområder
  • periodevis øget dræning og
  • oplagring af vand i udvalgte perioder

Delprojeket er udviklet i samarbejde med landmænd og den lokale vandforsyning, og afprøver kombination af forskellige tilgange til klimatilpasning, som sammen med en række andre midler vil øge biodiversiteten og i sidste ende forbedre havvandsmiljøet ved at begrænse udledningen af gødningsstoffer.

Dette delprojekt linker især til C5 Governance, C6 Værktøjer og C2 Vandløb i matricen.

Læs projektbeskrivelsen delprojekt C13 Storåen fra ansøgningen (på engelsk)

Læs om Storåen i StoryMap.

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C13 - Storåen

Her fortæller Søren Brandt fra Herning Kommune om C13 - Storåen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.