8. marts 2020

Klimatorium-åbning-PS.jpg

Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium, åbner i Lemvig den 20. august. Åbningen markeres med både en faglig konference med internationale og danske eksperter og et tre dages klimamøde i Lemvig.

Miljøministeriet, EU, Region Midtjylland og Lemvig Kommune samt forsyningsselskabet Lemvig Vand A/S står bag og finansierer Klimatorium. Det forventes at blive et både nationalt og internationalt kraftcenter for udvikling og formidling af løsninger på klimaudfordringer. Det endelige program for den storstilede åbning, ligger endnu ikke helt fast.

Formand for Klimatorium, Jørgen Nørby, der også er formand for Regional Udvikling hos Region Midt udtaler:

”Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium, bliver en arkitektonisk perle og et kraftcenter for klimaviden. Vi ser frem til indvielsen – når vi er på den anden side af Corona-krisen – hvor klima skal på dagsordenen og vi alle trænger til et stort folkeligt møde”.

Direktør for Klimatorium, Lars Holmegaard, forklarer, at planlægningen er i fuld gang.

”Vi har allerede lavet aftaler med mange spændende navne. De vil blive offentliggjort løbende. På samme tid bliver det muligt at se Klimatoriums udstilling og formidling. Her kan man glæde sig over overraskende momenter” udtaler Lars Holmegaard.

 

Emner – kendte navne

Den faglige konference har fire emner i centrum. Det er energi og grøn omstilling, den cirkulære økonomi, klimatilpasning samt transport og mobilitet. Der er oplæg af eksperter og diskussion mellem eksperter, aktører, politikere og embedsmænd. Mødets konklusioner munder ud i anbefalinger og forslag til emner, der tages op på Klimatorium og forskellige samarbejdspartnere.

Efter den faglige konference afholdes det tre dage lange Klimamødet 2020 med indlæg, debatter og kulturel underholdning. Der er programpunkter for et fagligt publikum, børn og unge samt generelt for borgere, der ønsker at tage aktiv del i den aktuelle klimadebat.

I takt med offentliggørelser og nye aftaler indgås, bliver det at finde på https://klimatorium.dk/

 

Klimatorium og årligt klimamøde

Klimatoriums mission er – gennem samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, vidensinstitutioner og civilsamfund – at udvikle nye løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer indenfor kystnære klimaudfordringer, grøn energi, cirkulær økonomi samt vand og miljø.

 

Klimatorium er en del af Coast to Coast Climate Challenge, der er et klimatilpasningsprojekt, der løber i perioden 2017-2022, og som støttes af det europæiske LIFE-program og ledes af Region Midtjylland i tæt samarbejde med 30 partnere – heriblandt Klimatorium. Fra 2023 viderefører Klimatorium – og Regionens andet formidlingscenter Aqua Globe i Skanderborg, det ambitiøse klimaprojekt under titlen Water Valley.

 

Klimamødet bliver et årligt tilbagevendende arrangement på Klimatorium i Lemvig. Tanken er en løbende debat om de seneste udfordringer og de seneste forslag til løsninger og klimaforandringer.

 

Fakta:

Klimatorium er bygget ud fra Quadruple Helix tankegangen. Herunder skal forstås vigtigheden i samarbejde mellem de fire segmenter:

– Forskning & uddannelse

– Det offentlige / regering

– Det private / virksomheder

– Det civile samfund