Erhvervs phd stilling i klimatilpasning

Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand