3. juni 2021

9.00 Velkomst og introduktion til dagen

9.10 Formiddagens tema: Fra indsigt i det tekniske til indsigt i interessenters behov

  • Strategisk projektledelse ift. værdier og værdiskabelse
  • Screeningsværktøjer til at øge sensitivitet og forståelse for interessenter og sted

10.00 Gruppearbejde ift. indledende screening

  • Hvilke interessenter bør udforskes yderligere?
  • Hvilke værktøjer kan bruges til at skabe indsigt?
  • Hvad skal der spørges ind til hos de enkelte interessenter?

11.30 Opsamling i plenum

12.00 Frokostpause

12.30 Eftermiddagens tema: Fra konflikthåndtering til værdiskabende samspil

  • At navigere strategisk mellem forskellige ’arenaer’ blandt interessenter
  • Værktøjer til at se og skabe strategiske forbindelser mellem tekniske scenarier og kortlagte værdier

13.15 Gruppearbejde ift. retningsbestemmelse

  • Hvordan kan vi visuelt samle op på viden og værdier blandt interessenterne?
  • Hvilken rolle spiller stedets kvaliteter og kommunale strategier?
  • Hvilke værktøjer har vi til at koble værdier på tværs af interessenter?

15.00 Opsamling i plenum og diskussion af teorier, værktøjer og erfaringer fra casearbejdet

16.00 Tak for i dag

 

Se de anvendte præsentationer her