Der blev snakket om modeller og data, men også om varslingssystemer og klimafremskrivninger. 

Program

Deltagerliste 

Anvendte præsentationer 

Billeder