Bevillingsskrivelser Fase 1:

Bevillingsskrivelser Fase 2:

30. september 2020 er fase 3 beskrivelsen sendt til EASME til godkendelse. Følgende er altså endnu ikke godkendt.