Her samles det fælles informationsmateriale. Gennem projektforløbet vil blive lavet en række film, foldere, artikler med videre.

Fælles kommunikationsstrategi

Fælles notice board

Infofoldere

Film