Projektet fokuserer på aktørinvolvering, herunder politikere, administration, forsyningsvirksomhed mv. Formålet er bl a at skabe fælles forståelse af udfordringerne i klimatilpasningsplanlægning med henblik på at få valgt langsigtede og bæredygtige løsninger. Delprojektet linker især til C5 - Governance, C1 - Hav og Fjord samt C4 - Regnvand.

Se den nærmere projektbeskrivelse fra ansøgningen C8 Håb til Håb (på engelsk)

Læs om Håb til Håb i StoryMap.

C8 in the matrix

Project C8 in the matrix