Det fælles tværgående projekt Governance har Sekretariatet for C2C CC ansvar for at gennemføre.

Hovedparten af klimatilpasningsplanerne og risikostyringsplanerne i projektområdet fremhæver nødvendigheden af opmærksomhed på styring eller governance i samspil.

Delprojektet arbejder med emnet under overskrifterne Nyt paradigme og en fælles regional strategi, der integrerer de kommunale klimatilpasningsplaner, Netværk og videndeling, Brug af Videnkomite, samt Kapacitetsopbygning hos embedsmænd og vandprofessionelle, interessentinvolvering og civil beskyttelse.

Se hele projektbeskrivelsen af C5 Governance fra ansøgningen her (på engelsk).

Et udpluk af produkterne fra delprojektet