Det er Sekretariatet for C2C CC, der er ansvarlig for gennemgørelse af også dette tværgående delprojekt.

Alle de kommunale klimatilpasningsplaner nævner, at der mangler forskellige analyser, viden eller værktøjer. Det tages op i dette delprojekt, der arbejder under overskrifterne:

  • Grundvandsoverflademodel for Region Midtjylland i høj opløsning
  • Vurderingsværktøj for oversvømmelsesrisiko fra hav og fjord
  • Varslingssystemer

Se den fulde beskrivelse af delprojektet C6 Tools fra ansøgningen (på engelsk).

Et udpluk af produkterne fra delprojektet