Forside.jpg

I dagene den 23. og 24. oktober 2019 deltog 330 personer i den nationale konference, som blev afholdt på OPUS i Horsens. Konferencen var den første af sin art og er blevet rost meget for, at den overhovedet er arrangeret. Det store deltagerantal vidner om, at der her er taget fat i noget, som der virkelig er brug or at drøfte blandt eksperter og erfarne konsulenter og embedsmænd og -kvinder. Konferencen er også rost for sin form, hvor vi kom hele vejen omkring emnet klimatilpasning, idet netop eksperterne og praktikere var samlet på tværs af landet og på tværs af fag. 

Konferencen var tilrettelagt i et bredt samarbejde mellem så forskellige organisationer som Coast to Coast Climate Challenge, TopSoil, KLIKOVAND, Vand i Byer, INUNDO og CALL Copenhagen.

Programmet og beskrivelse af de mange parallelle sessioner kan ses i ovenstående folder.

Herunder andet materiale fra konferencen.

Deltagerliste

Anvendte præsentationer:

Key Note - Stevie Swenne

Key Note - Claus Kondrup

Strategisk merværdi af klimatilpasning

M - sporet

O - sporet

T - sporet

TopSoil

Billeder fra konferencen