O1 - Helhedsorienteret planlægning med fælles strategi og koordinerede handlinger

O2 - Klimatilpasning som løftestang for innovation og erhvervsudvikling

O3 - Internationalisering, innovation og internationale forretningsmuligheder

O4 - Dokumentation af effekterne

O5 - Samarbejder om beskyttelse mod oversvømmelser fra havet

O6 - Fælles beslugningsgrundlag af høj kvalitet

O7 - Nyt paradigme for planlægning af helhedsorienteret klimatilpasning

O8 - Fremtidens afløbssystem & den bæredygtige by