Dorthe Selmer indledte partnerskabsmødet. 
Se Dorthes præsentation her

Henrik Vest Sørensen fortalte om forhandlingsmetoden Connective Negotiation, som er en sammenkobling mellem Mutual Gains Approach og Process Managegent. 

Se Henriks præsentation her

C12 projektet og helhedsplanen over Gudenåen blev udfoldet af Bjarke Horst Jensen og Mathias Utoft Jørgen

Se Bjarkes og Mathias' præsentation her

Lis Ravn Sørensen delte erfaringer fra C9 projektet Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord, herunder den dialog baserede udbudsform. 

Se Lis' præsentation her

Master Class om merværdi, herunder nye praksisser ift. at
inddrage interessenter,  blev fortalt af Maj-Britt Quitzau. Der blev taget imod partnerskabets ønsker om behov for det videreforløb. 

Se Maj-Britts præsentation her

DK2020 er nu realitet og derfor fortalte Rolf Johnsen lidt om projektets vision og ramme for samarbejdet mellem kommunerne. 

Se Rolfs præsentation her

Lasse Abraham Rasmussen er PhD-studerende og igang med at undersøge vandrensning af Klimavejen i Hedensted. Lasse fortalte om sine undersøgelser og hvad han hidtil har fundet ud af.

Se Lasses præsentation her

En sjov, tilgængelig og let forståelig måde at formidle klimatilpasning på er ved brug af animationsfilm. Processen med at få animeret en kortfilm om værdierne af klimatilpasning fortalte Holger Lyngklip Strøm om. 

Se Holgers præsentation her

Christian Billund Dehlbæk og Pernille Krüger Mertz har over sommeren 2020 interviewet partnerne i projektet om bl.a. hvordan det tværgående samarbejde i C2C CC. Det er der kommet nogle interessante svar ud af. Det fortalte Christian mere om i hans oplæg. 

Se Christians præsentation her 

Dorthe Selmer lagde op til en diskussion af hvordan vi bedst kan lave den sidste afsluttende rapport på C2C CC. Det kom der mange gode idéer til. Dorthe kom også ind på at fase 3 beskrivelsen er blevet afleveret og hvad det betyder for partnerskabet, samt hvordan vi skal gribe det an, når fase 2 skal evalueres. 

Se Dorthes præsentation her

Niels Balling er tilbage og gjorde partnerskabet klogere på finanserne i C2C CC. 

Se Niels' præsentation her