Formålet med Styregruppen er, at en bred repræsentation af partnertyperne i C2C CC (Coast to Coast Climate Challenge) i enighed sætter retning for projektets fremdrift i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Således har Styregruppen en rådgivende rolle overfor projekt­ledelsen.

Se Styregruppens kommissorium.

Af kommissoriet fremgår Styregruppens sammensætning.

Styregruppen afholder møder ca. 2 gange årligt.

16. marts 2017
Her drøftedes kommissoriet

31. maj 2017
Her blev Videnkommiteen nedsat og proces for ansættelse af Ph.d.'er drøftedes.

30. oktober 2017
Hovedpunkterne var iværksættelse af Ph.d.-stillinger samt drøftelse af håndtering af de oplevede lovgivningsmæssige barrierer.

12. marts 2018
Mødet blev afholdt hos VIA University College i Horsens. Der var fokus på projektfremdriften, herunder plan for kommende workshops, samt præsentation af innovationsvinklen Ecosystem Services.

I forlængelse af mødet deltog styregruppen i indvielsen af Klimavejen i Hedensted.

10. oktober 2018
Mødet blev aflyst på grund af mange afbud.

Ved skriftlig høring blev igangsat en Ph.d. i In situ vandrensning i forbindelse med Klimavejen.

14. marts 2019
Mødet blev afholdt på Moesgaard i forbindelse med stort anlagt konference i delprojektet C24 - Klima Kultur / Klima Historie.

På mødet var der fokus på faseovergang i C2C CC samt igangsætning af master class i at arbejde med merværdi.

25. oktober 2019
I umiddelbar forlængelse af den nationale konference om klimatilpasning blev afholdt styregruppemøde, hvor der var fokus på de store nationale samarbejder om klimatilpasning. Det blev drøftet, hvad bevillingen fra region Midtjylland til aktiviteter i Klimatorium og AquaGlobe, skal anvendes til. Yderligere var delprojektet C12 - Gudenåprojektet på dagsordenen og fik sparring fra styregruppen på de aktuelle udfordringer.