Formålet med Styregruppen er, at en bred repræsentation af partnertyperne i C2C CC (Coast to Coast Climate Challenge) i enighed sætter retning for projektets fremdrift i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Således har Styregruppen en rådgivende rolle overfor projekt­ledelsen.

Se Styregruppens kommissorium.

Af kommissoriet fremgår Styregruppens sammensætning.

Styregruppen afholder møder ca. 2 gange årligt.

 

Kort om de enkelte møder:

11. august 2021

Mødet blev afholdt i Randers Naturcenter. På dagsordenen var følgende punkter:

Siden sidst og præsentation af C9 Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord. Opfølgning på monitormøde og interim rapport, status på DK2020, fælles strategi for klimatilpasning, resultaterne af den nationale undersøgelse af borgernes forhold til klimatilpasning, Midtjysk erhvervsfyrtårn med temaet vandteknologi, Grønningen af CAPén og Short Scientific Missions.

Efter mødet blev styregruppen vist rundt i Randers Midtbys klimatilpasningsprojekter Byen til Vandet og Storkeengen.

Anvendte præsentationer:

På tur mid Mia Rix.jpg


5. november 2020

Igen et virtuelt møde

Punkterne på dagsordenen var følgende:

Status for Green Deal, Fase 3 beskrivelse, DK2020, "Short Scientific Mission", Grønningen af CAP'en, Water Valley, Landsdækkende analyse af borgernes viden om klimatilpasning samt Status på C12 – Gudenåen.

Anvendte præsentationer:


1. juni 2020

Virtuelt møde.

Igen blev der fulgt op på Gudenåprojektet, C12. Informationerne om Green Deal blev udbygget. Det virtuelle monitormøde blev gennemgået. Der blev talt replikationsstrategi og planlægning af face 3 samt afrapportering på fase 2.

Der blev yderligere givet status på Regeringens klimapartnerskaber samt det nationale klimatopmøde, der nu må afhodles virtuelt. Sidst handlede det om Water Valley.

Anvendte præsentationer:

 


24. januar 2020

Mødet blev afholdt på Kystdirektoratet efter bustur med besøg på Bovbjerg Fyr, Høfte 42, Thyborøn Kanal og Le Mur i Lemvig.

Der var under mødet opfølgning på tilbagemeldingen på Interim Rapporten for fase 1. Der var afrapportering på arbejdet i Water Valley. Klimatopmødet 19. - 23. august på Klimatorium blev præsenteret. Den nationale klimakonference fra oktober 2019 blev evalueret. Status på Gudenåprojektet C12 blev drøftet og der blev orienteret om Green Deal i EU.

Anvendte præsentationer: