Dette er et fælles projekt mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Grenaaens opland på 466 km2. Der er store landbrugsinteresser i området. Dele af disse samt specielt byerne Kolind og Grenaa er udfordret af fremtidens klimaforandringer med stigende grundvands-, havvandspejl og øget overfladeafstrømning. Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, så der skabes et sikkert og validt grundlag for den videre politiske beslutningsproces.

Det er et væsentligt aspekt i projektet, at det er transparent, at der tages ejerskab til projektet, samt at der sker en løbende forventningsafstemning. Projektet vil blive gennemført med stor inddragelse af interessenter, her kan bl.a. nævnes Aqua Djurs, Syddjurs Spildevand, pumpelag i Grenaaens opland og Kolindsunds Venner.

Se beskrivelsen af projekt C10 Grenaaens opland (på engelsk)

Læs om Grenåens opland i StoryMap.

Se projektets egen hjemmeside.

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C10 - Grenåens Opland

Her fortæller Sidsel Kontni Prahn fra Norddjurs Kommune om C10 - Grenåens Opland

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.