Det fælles tværgående projekt Vandløb har Sekretariatet for C2C CC ansvar for at gennemføre.

I Vandløb videndeles mellem de øvrige delprojekter der på forskellig måde arbejder med netop den del af vandkredsløbet. I øvrigt udvikles i fællesskab på tværs af interessenter. Bl. a. udvikles en holistisk model af den hydrologiske cyklus.

Se projektbeskrivelsen fra ansøgningen på C2 Vandløb (på engelsk).

Et udpluk af produkterne fra delprojektet