Vandstandsniveauet i havet stiger og sammen med tidevandet forventes mere ekstreme højvandssituationer. Visse steder vil havvandet skubbe havvandet ind i jord matricen i oplandet, hvilket igen med medføre grundvandsstigninger mv som kan forårsage vanskeligheder for borgere og virksomheder.

Projektet støtter og kvalificerer klimatilpasningsarbejdet ved at tilvejebringe fornyet viden om samspillet mellem saltvand og grundvand med videre.

Borgerned involvering ses som en forudsætning for succes. Dette projekt er linker primært C5 Governance, C6 Værktøj, C1 Hav og Fjord samt C3 Grundvand.

De den fulde projektbeskrivelse af C18 Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde (på engelsk)

Læs om Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde i StoryMap

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C18 - Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde

Her fortæller Peter Svane-Knudsen om projektet C18 - Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.