I dette projekt fokuseres på bæredygtige helhedsorienterede koncepter. Vi arbejder involverende og tænker miljø, samfund og økonomi sammen. Landbrugssektoren er vigtig fordi landbrugsproduktionen optager arealer, der er vigtige i klimatilpasningen i byer og landsbyer.

I projektet er fukus på at fastholde indbyggertallet og mulighederne for rentabel landbrugsproduktion. Løsninger skal derfor udvikles og etableres i samarbejder mellem lokale landmænd, teknikere med videre.

Projektet linker især til C5 Governance, C7 Innovation, C2 Vandløb, C3 Grundvand og C4 Regnvand.

Se den fulde projektbeskrivelse af C15 Klimatilpasning i Hedensted og Tørring (på engelsk)

Læs om Klimatilpasning i Hedensted og Tørring i StoryMap.

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C15 - Klimatilpasning i Hedensted og Tørring

Her fortæller Lene Nielsen fra Hedensted Kommune om projektet C15 - Klimatilpasning i Hedensted og Tørring

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.