Thyborøn By er blandt de mest sårbare overfor klimaforandringer i Danmark, idet byen udfordres af de stigende vandmængder fra alle sider. Store dele af undergrunden under Thyborøn består af fyldstof fra fortidens landindvindinger. Visse steder i byen sænkes overfladen med 1 cm årligt, og det kan ses og mærkes.

Harboøre Tange er massivt forurenet efter Cheminova, som har ligget i området siden 1952.

Projektpartnerne indleder sammen med relevante interesserede udvikling af en dynamisk klimatilpasningsmodel, der indarbejder havvandsniveauet, grundvandsniveauet, landsænkning og vindforhold. Yderligere udvikles nye typer rørledninger til vand og kloak.

Projektet linker især til C5 Governance og hele vandkredsløbet repræsenteret ved C1 - C4.

Se den fulde projektbeskrivelse af C17 Thyborøn By og Havn (på engelsk)

Læs om Thyborøn By og Havn i StoryMap.

Et udpluk af produkterne fra delprojektet

C17 - Thyborøn Havn

Her fortæller Lis Ravn Sørensen fra Lemvig Kommune om projektet C17 - Thyborøn Havn

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.