I ansøgningen består C2C CC af 24 individuelle delprojekter:

Tværgående kapacitetsopbyggende:

   1. Hav og fjord
   2. Vandløb
   3. Grundvand
   4. Regnvand
   5. Styring (eller governance)
   6. Værktøjer
   7. Innovation

Åben land projekter:

   8. Håb til Håb
   9. Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord
 10. Grenaaens opland
 11. Randers Fjord
 12. Gudenåen
 13. Storåen

Byprojekter:

 14. Horsens Bycentrum
 15. Klimatilpasning i Hedensted og Tørring
 16. Klimabåndet
 17. Thyborøn By og Havn
 18. Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde
 19. LAR som rekreative elementer

Tværgående innovative:

 20. AquaGlobe
 21. Klimatorium
 22. Permeable belægninger
 23. Potentialer for øget infiltration
 24. Klima Historie | Kultur Historie