Der er en spændende workshop om håndtering af vand i vådområder med landbrug; vandtilbageholdelse og begrænsning af udvaskning af næringsstoffer.

En cirkulær økonomi tilgang til vandløbsforurening ved udledninger fra landbruget ved hjælp af kvælstoflagring.

Den første workshop afholdes i Bruxelles og følges op af en workshop i Aarhus den 14. september. Den 15. september er der ekskursion i Aarhus opland. Der planlægges opfølgende workshops i hhv. Greifswald den 28. november 2018 og i starten af 2019 i Warszawa.

Se invitation og program for dagen. Her er der mulighed for tilmelding.