Den 27. september holdes temadag om regnvandshåndtering på terræn og release af GIS-værktøj til samfundsøkonomiske beregninger og fastsættelse af serviceniveau for tag og overfladevand

Arrangementet afholdes både online og fysisk på Scandic Bygholm Park

Du kan læse hele programmet her.

Tilmeld dig her temdagen her

Arrangementet er gratis og er for alle interesserede.