En spansk SMV søger partnere til projekt, der udvikler rensningssystemer baseret på ultralyd. Formålet er at hindre tilstopning i selve membranbioreaktoren, der renser spildevandet. Membranbioreaktoren kombinerer brugen af biologiske processer med membranteknologi samtidig med at ultralyden automatisk forhindrer tilstopning via detektering. Projektet forventer at kunne reducere energiforbruget til spildevandshåndtering med 25-35 pct.

Der søges midler under Eurostars.

Frist

Frist for interessetilkendegivelse var tirsdag den 15. august 2017, mens ansøgningsfristen var torsdag den 14. september 2017.

Mere information

For spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office