billede-til-danmarks-internationale-klimacenter-klimatorium-får-en-søster-i-NZ-890x675.jpg

Pressemeddelse fra Klimatorium, Lemvig Kommune og Region Midtjylland d. 30. april 2020

I disse dage skal  en ikke helt almindelig samarbejdsaftale underskrevet virtuelt på hver sin side af jordkloden. Samarbejdet handler om udveksling af viden om klimatilpasning, bæredygtighed, uddannelse - og byggeri af et Klimatorium (Climatorium) i New Zealand efter midtjysk forbillede.

Aftalen har taget sit afsæt i Klimatorium i Lemvig Kommune – som udspringer af det store EU-klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC) ledet af Region Midtjylland. I C2CCC arbejder regionen, kommunerne, private aktører samt uddannelses- og vidensinstitutioner sammen om klimatilpasning.New Zealand står over for mange af de samme klimaudfordringer som Danmark: havspejlsstigninger, ændret nedbør og ændrede temperaturer. En delegation fra New Zealand var i 2017 på besøg i Danmark og hørte om tankerne for Klimatorium, som pt er ved at blive bygget. Under besøget opstod planen om et tilsvarende Climatorium i New Zealand og muligheden for et bredere samarbejde om klima og bæredygtighed.

- Aftalen med newzealænderne er et eksempel på, at verden får øje på det, der sker i Region Midtjylland, når det kommer til klimatilpasning. Samtidig har vi også en stor interesse i at udveksle viden med New Zealand, for vi har meget at lære af hinanden om klima, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Samarbejdet kan potentielt give os mere viden i vores arbejde med et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, og vi ved, at de på hospitaler har arbejdet strategisk med bæredygtighed og affald i mange år. Og på klima-området kan et samarbejde være med til at udbrede klimaløsninger fra Region Midtjylland til gavn for såvel uddannelsesområdet som for midtjyske virksomheder, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (A).


Vil dele viden om klimatilpasning og bæredygtighed
Med aftalen håber de danske partnere at finde nye måder for samarbejde internationalt. Udover planerne om at opføre et Klimatorium i byen Nelson i New Zealand, er der identificeret to områder, hvor et samarbejde kan bidrage positivt til parternes respektive målsætninger, herunder FN's verdensmål.

For det første skal parterne dele viden om, hvordan man tilpasser sig klimaændringerne og implementerer løsninger, der ikke blot retter sig mod vandudfordringer, men også bidrager positivt til borgernes daglige liv og sundhed. For det andet skal parterne arbejde på at udstyre nuværende og fremtidige generationer med den bedst mulige viden om klimatilpasning og cirkulær økonomi, så de er i stand til at involvere sig.

- Jeg glæder mig over, at vi nu får en ramme for et effektivt og smart samarbejde mellem to klimacentre i hver sin verdensdel. Vi kan fx trække på newzealændernes store erfaringer med genbrug. De ser bl.a. en gevinst i vores model for samarbejde, quadruple helix-modellen, hvor forskellige niveauer af forsknings- og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen med private og offentlige aktører samt de civile borgere om at finde innovative løsninger på klimaudfordringerne, siger direktør i Klimatorium Lars Nørgård Holmegaard.

Lokale klimatilpasninger kommer borgere og erhvervsliv til gode New Zealand ligner på mange måder Danmark. Fx har begge lande masser af vand omkring sig og befolkningernes størrelser ligger tæt på hinanden.
- Samarbejdsaftalen er en vigtig milepæl for Lemvig Kommune. Vi har gennem flere år arbejdet helt konkret med klimatilpasning. For os handler det i høj grad om at kombinere investeringer i klimatilpasning med løsninger, der bidrager positivt til borgernes daglige liv og åbner muligheder for lokale virksomheder. Vores partnere i New Zealand ser det som en spændende måde at arbejde på. Omvendt kan vi også lære af dem til gavn for vores borgere og erhvervsliv, siger borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm (V).

 

Mål for samarbejdet
Parterne deler følgende målsætninger:

  • At skabe et samarbejde med hinanden, som identificerer initiativer og aktiviteter, der er i overensstemmelse med parternes ambitioner og mål. Herunder at samarbejde om konkrete problemstillinger, såsom at fremme mindre forbrug, mere genbrug og genanvendelse i driften af sundhedsvæsenet.
  • At få en bedre forståelse af de klimaudfordringer, muligheder og initiativer, der er i Te Tauihu (toppen af sydøen i New Zealand), Lemvig Kommune og Region Midtjylland.
  • At få en bedre forståelse af quadruple helix-modellen, hvor forskellige niveauer af forsknings- og uddannelsesinstitutioner samarbejder med private og offentlige aktører for at finde innovative løsninger på fælles udfordringer. Klimaudfordringerne er et godt eksempel på en sådan udfordring, der skal løses i partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt og globalt.
  • At udforske identificerede klimaudfordringer eller relaterede projekter, der er gensidigt fordelagtige og som understøtter parternes mål og ambitioner.

Derudover er det Region Midtjyllands ambition at undersøge muligheden for et vidensamarbejde i forhold til bæredygtige hospitaler. New Zealand er langt fremme på affaldssorteringsområdet på hospitaler bl.a. som en konsekvens af, at de har haft fokus på affaldssortering og nye materialer på hospitaler længere end Danmark. Desuden fik New Zealand allerede i 2012 sine første bæredygtighedskonsulenter på hospitalerne. Det er Region Midtjylland nu ved at indføre på alle hospitalsenhederne.

De konkrete projekter, der måtte opstå som følge af samarbejdsaftalen, vil blive behandlet særskilt. Samarbejdsaftalen indebærer ingen juridiske eller økonomiske forpligtelser for regionen.

De næste skridt i konkretiseringen af samarbejdet var planlagt til at finde sted under et besøg fra Wakatū-organisationen og Nelson City Council i Danmark i august i år i forbindelse med åbningen af Klimatorium. På grund af Corona-virus er besøget aflyst, mens planen er at åbne Klimatorium virtuelt.


Om de newzealandske partnere
Den indflydelsesrige Māori-ejede Wakatū-koncern er stærkt engageret i klimaløsninger og bæredygtighed. Den samarbejder med byen Nelson og regionen på den sydlige hovedø på begge områder. Det var Wakatū, der i sin søgen efter nye klimaløsninger i 2018 besøgte Klimatorium i Lemvig sammen med repræsentanter for Nelson og regionen.

Wakatū-koncernen tjener penge på at få land tilbage til de oprindelig Māori-ejere. De dyrker arealerne og har familieaktier – 20.000 mennesker. En familieejet virksomhed – og de er en vigtig spiller. Ift. beslutninger i samfundet er der en tradition for, at man også altid spørger Māorierne, hvis man skal spørge newzealænderne.

Wakatū ejes af 4.000 Māori-familier, der stammer fra de oprindelige jordejere på nordspidsen af Sydøen. Wakatū blev oprettet for at repræsentere interesserne for sine Māori-jordejere og for at sikre en forsvarlig forvaltning af dets arealer og andre aktiver. De dyrker arealerne, driver fiskefarme og er en vigtig stemme i samfundet, hvor de fungerer som et talerør for māorierne.

Nelson er en by på den østlige bred af Tasman-bugten øverst på Sydøen i New Zealand. Byen, der er New Zealands næstældste, har cirka 53.000 indbyggere og dækker et landområde på 422 km2. Byen styres af Nelson City Council, der fungerer som både lokalt og regionalt styre, med ansvarsområder indenfor såvel miljø og levering af lokale tjenester. Regionen har ca. 150.000 indbyggere.


Yderligere oplysninger

Anders Kühnau (A), regionsrådsformand, Region Midtjylland: 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk

Lars Nørgaard Holmegaard, direktør, Klimatorium: 4048 3008 / lanh@klimatorium.dk

Erik Flyvholm (V), borgmester, Lemvig Kommune, 2166 2502 / erik.flyvholm@lemvig.dk