2. maj 2018

Fristen er kun på fire uger!

I perioden 1. til 28. maj 2018 modtages ansøgninger til puljen, som udbydes af Miljøstyrelsen.

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Læs mere her: http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering/