Det var en meget vellykket ekskursion partnerskabet havde til Holland. Deltagerne var repreæsentanter fra partnerskabet samt tre styregruppemdelemmer.

Programmet var tæt pakket og dagene havde forskellige temaer, som det fremgår af efterfølgende udpluk af billeder.

Der blev hentet meget inspiration og netværket blandt deltagerne blev styrket.

Vi arbejder stadig på at få samlet alle præsentationer. De vil blive samlet her på siden til yderligere inspiration.

Herning Kommune har skrevet en fin artikel om turen.

Dag 1. Skabelse af fælles ansvar og mere værdi

På denne første dag var vi i Park 20|20 tæt på Schiphol Lufthavn. Parken er bygget efter cradle to cradle principperne og rummer en række erhvervsbebyggelser, som er så fleksible, at de kan ændre anvendelse til eksempelvis institutioner eller boliger. Vi hørte ejendomsudvikleren fortælle om skabelsen.

Efterfølgende fik et light kursus i Mutual Gain Approach, eller Connective Negotiation. Det er en særlig forhandlingsteknik eller samskabelsesmetode, hvor alle parter får et bedre udbytte end de på forhånd have forventet.

Dag 2. Håndtering af oversvømmelser fra floder og voldsomme regnhændelser

På andendagen var vi Nijmegen for at se nærmere på det store projekt, hvor der skabtes plads til vandet ved en af de mest befærdede sejlruter i Holland - ca 500 daglige fragtbåde - ved at skabe et helt nyt landskab.

Senere tog vi til Tiel, hvor vi så et oversvømmelsesbassin, der var etableret i et boligområde og til dagligt kunne anvendes til ophold og leg.

Vi afsluttede dagen med et køligt glas og chips, mens Karsten Schipperheijn, P2, fortalte om tilblivelsesprocesserne. Her var Connective Negotiation bragt i anvendelse - hvilket i praksis betyder, at anlæggene er skabt sammen med relevante aktører.

Dag 3. Havvandsudfordringer

Trediedagen bragte deltagerne til SYdholland, nærmere betegnet Hagg og Katwijk.

På kysten ud for Haag hørte vi om en sandmotor, der er skabt med at store sandmængder er lagt tæt ved kysten og herefter af strømmen vil ændre udfordming. Det forventes, at denne bløde kystsikring vil holde i mindst 20 år. Der er på stedet skabt en kite surferklub, som er meget populær.

Ved Katwijk så vi et eksempel på hård kystsikring, der ser blød ud. Der er tale om et dige, der er skabt så det ligenr en klit. Der særlige her er, at der er indbygget et p-hus i kystsikringen.

Dag 4. Modelleringsværktøjer

Et mindre udsnit af deltagerne havde tidligere været på besøg i Utrecht for at høre om modelleringsværktøjet 3Di. Det fik hele selskabet nu lov til at stifte bekendtskab med.

Senere kørte vi mod Amsterdam, hvor vi blev vist rundt af skaberne af modelleringsværktøjet for at høre om den praktiske anvendelse og for at høre om,hvordan kommunen arbejder med klimatilpasning.