Miljøstrategisk Årsmøde blev for fjerde år i træk afholdt 27-28- november 2018. Formålet med årsmødet er at skabe et tværfagligt og tværorganisatorisk forum hvor man diskutere om vi er på vej mod et mere bæredygtigt Danmark.

Årsmødets overordnede tema var: "Værdisætning af bæredygtighed: miljø, viden og demokrati"

Et af omdrejningspunkterne var det grønne nationalregnskab, som er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle regnskab. Det grønne national regnskab bruges bl.a. til at vurdere om væksten i produktion og miljøbelastningen følges ad. Der har været en masse debat og politisk indblanding i det grønne nationalregnskab, hvor det først var finansieret, så taget af bordet, for så igen at blive bevilliget. Det viser at der ikke er langt fra statistik til politik, når det skal bestemmes hvilke data som er vigtige.

Senere diskuterede vi værdisætning af klimatilpasning, med vægt på hvordan vi kan være bedre til at få øje på og snakke om merværdier i projekter. Her blev C2C CC nævnt som et eksempel på hvordan man kan udvikle viden, praksisser, og opbygge relationer som et led til at udvikle løsninger der skaber merværdi. Det stiller så spørgsmålet, hvordan måler vi disse merværdier inden for en bredere værdisætning end den økonomiske?

Så fortalte Danmarks Naturfredningsforening om hvordan de giver offentligheden, beslutningstager og pressen lettilgængelig viden gennem deres små pampletter 'Sådan ligger landet', som sætter centraler emner såsom landbrug, natur, og grund- og drikkevand til debat. På den måde blive svært forståelig data bredt ud til et bredere publikum. 

På 2. dagen blev landbruget sat under lup, hvor Danmarks Naturfredningsforening og Bjørn Molt Petersen stillede skarpt på beregningsmodellen for marginaludvaskning i landbrugspakken. Da det er Aarhus Universitet der står bag disse udregninger, gav dette anledning til en diskussion om hvilken armslængde de danske universiteter skal have til regeringen og hvem der bærer ansvaret for at efter-undersøge data og resultater.

 

Læs mere om Miljøstrategisk Årsmøde på deres hjemmeside her.