Grundvandsworkshop

Springende grundvand

Studier af klimaforandringernes betydning for grundvandet har vist, at der vil ske størst forandringer i det øverste terrænnære grundvand. Se bl.a. www.cliwat.eu

Der er mange data til rådighed som vil kunne hjælpe i forvaltningen af vandkredsløbet. I workshops for partnerskabet i Horsens (17. august 2017) og Viborg (21. august, 2017) stiller C2C CC skarpt på behov for værktøjer til belysning af nuværende og fremtidige ændringer i grundvandsstanden. Målet er i samarbejde at udvikle et værktøj der kan øge viden om grundvand i planlægningsmæssige og miljømæssige sammenhænge.