10.10.2017

Region Midtjylland henter erfaren kapacitet til at styrke det store og gode samarbejde om at skabe en klimarobust region, der kan håndtere fremtidens vådere og vildere vejr.

Region Midtjyllands arbejde med at klimatilpasning bliver styrket med en erfaren kapacitet på området, når Ingeniør Henrik Vest Sørensen tiltræder som chefkonsulent i Regional Udvikling den 1. november 2017

Den midtjyske klimaindsats foregår primært i EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der løber over de kommende 6 år. Her samler Region Midtjylland kommuner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder – i alt 31 partnere – om at udvikle og formidle nye løsninger og modeller til håndtering af klimaforandringernes effekt på vandkredsløbet.

- Region Midtjylland spiller som leder af C2C CC en unik rolle i klimatilpasningsarbejdet. Jeg ser frem til at være med til at løfte samarbejdet frem mod en mere klimarobust region, siger Henrik Vest Sørensen.

25 år med vand og klima

Henrik Vest Sørensen har mere end 25 års erfaring inden for håndtering af vand i natur- og klimaprojekter. Blandt andet som projektchef i større tværfaglige projekter. I den egenskab sidder han også i dag i styregruppen for C2C CC. Nu træder han så ind i det team, der står for at koordinere og lede samarbejdet på daglig basis.

- Jeg glæder mig til at byde Henrik velkommen. Han kommer med en erfaring og en kapacitet som uden tvivl styrker det store og gode samarbejde på klimaområdet i regionen, siger miljødirektør i Region Midtjylland, Jytte Gad Lauridsen.

Læs mere om Regionens arbejde med klimatilpasning og C2C CC på https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/klimatilpasning/

Fakta

  • Henrik Vest Sørensen er uddannet ingeniør fra Aarhus Ingeniørhøjskole.
  • Han har mere end 25 års erfaring med håndtering af vand i klimatilpasningsprojekter blandt andet som projektchef i den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon.
  • I den egenskab er han også repræsenteret i styregruppen for klimatilpasningsprojektet C2C CC, der ledes af Region Midtjylland med bemanding på tværs af organisationen i Regional Udvikling.
  • Henrik tiltræder som chefkonsulent 1. november i Region Midtjyllands miljøafdeling med særligt fokus på klimaindsatsen
  • Region Midtjyllands miljøafdeling består i alt af cirka 50 medarbejdere fordelt på kontorer i Horsens, Holstebro og Viborg

Flere oplysninger

Jytte Gad Lauridsen, miljødirektør i Region Midtjylland, tlf. 2171 7707