Klimavejen er indviet

Den 12. marts 2018 havde VIA University College og Hedensted Kommune inviteret til indvielse af Klimavejen. Det blev et stort tilløbsstykke, som især var præget af børnehavebørn.

Børnene blev hjulpet til selve indvielseshandlingen af dem, der holdt taler

Klimavejen er et helt unikt stykke vej, der tjener flere formål - en såkaldt multifunktionel løsning. Ud over at vejen opsuger overfladevand som ellers ville have generet trafikken og omgivelserne, producerer den varme til den nærliggende børnehave. Vejen er blevet til i et fint samspil mellem Hedensted Kommune, samt studerende og de dygtige undervisere på VIA University College. Hertil kommer, at Klimatorium bidrager til at løsningen eksporteres til i første omgang New Zealand.

 

Tale af Jørgen Nørby, fmd for Udvalget for Regional Udvikling, Region Midtjylland

Indslag fra TV2 om, hvordan vejen fungerer

VIA University om den nye klimavej

Program for indvielse af Klimavejen

Kl. 12:15

Borgmester Kasper Glyngø byder velkommen på vegne af VIA og Hedensted Kommune

Kl. 12:25

Formanden for Det Rådgivende Udvalg vedr. Regional Udvikling, Jørgen Nørby fra Region Midtjylland siger et par ord på vegne af C2C projektet.

Kl. 12:30

Kasper Glyngø, Jørgen Nørby og Harald Mikkelsen fra VIA hælder vand på vejen sammen med børnehavebørn fra Ll. Dalby Børnehus.

Kl. 12:40

Besøg udstilling om bæredygtighed fra 7. klasserne på Hedensted skole. Se model af vejen og høre om teknikken fra studerende fra VIA University College.

Her vil Børnehuset også være vært med en kop økologisk suppe.