22.06.2017

Der kan skæres 70 pct. af udgifterne til klimatilpasning ved at lave projekter i fællesskab. Det viser tal fra Skanderborg Forsyning, der deltager i stort midtjysk klima-projekt.

Det kræver samarbejde, hvis danske byer effektivt skal tilpasse sig klimaforandringer og stigende vandmængder. Det mener både eksperter, myndigheder og vandselskaber. Samtidigt viser nye tal, at det også giver rigtig god økonomisk mening at se klimatilpasning
som en samlet indsats.

Tallene gemmer sig i årsrapporten for 2016 fra Skanderborg Forsyning. Den viser, at virksomheden ved at lave klimatilpasning i partnerskab med blandt andre kommunen har skåret 72 pct. af de omkostninger, der ville have været ved projekterne, hvis de var
gennemført med traditionelle metoder. Det svarer til en besparelse på 285 mio. kroner alene i Skanderborg forsyning, og det er godt nyt for de 31 midt- og nordjyske partnere, der siden januar har arbejdet sammen om netop klimatilpasning i projektet Coast to Coast Climate Challenge under ledelse af Region Midtjylland.

Bedre og billigere løsninger

Her deltager Skanderborg Forsyning også - med delprojektet AquaGlobe, der bliver et innovationscenter og udstillingsvindue for vand- og klimateknologiske løsninger – og direktør Jens F. Bastrup ser store muligheder i netop det partnerskab.

- I Skanderborg Forsyning har vi længe haft strategisk fokus på partnerskaber, fordi det giver
bedre løsninger i sidste ende. Det er en god måde at kombinere rekreative områder med
innovativ klimatilpasning og attraktive boligområder. Nu har vi så tal på, hvor mange penge vi
sparer på den måde, siger Jens F. Bastrup og understreger, at der er et stort potentiale
forude.

- Den helt store værdi ligger i næste trin, når de løsninger vi har udviklet i partnerskab for
alvor bliver udrullet andre steder i Danmark eller Europa. Så giver det værdi for flere
mennesker med bedre klimasikring over en bred kam og eksportindtægter og arbejdspladser
til lokale virksomheder. Det er dét potentiale vi sigter efter i AquaGlobe – og det er derfor vi
deltager i Region Midtjyllands EU LIFE projekt Coast to Coast Climate Challenge, siger
direktøren.

Sikrer forspring på klimafronten

Der er tale om et seksårigt projekt støttet af EU LIFE med 52 mio. kroner og et samlet budget
på 90 mio. kroner. Målet er at udvikle modeller, der beskytter midtjyske værdier og samtidig
udbreder de danske løsninger til resten af Europa. Oven i de 90 mio. kroner kommer således
anlægsomkostninger i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under
projektforløbet. Det er blandt andet her, at partnerskabet kan opnå store besparelser.

- Med Coast to Coast Climate Challenge har vi en unik mulighed for at give Midtjylland og
Danmark et solidt forspring i forhold til klimaforandringerne. Ved at samle offentlige aktører,
videninstitutioner og private virksomheder sikrer vi udvikling af nye løsninger på en smart og
ressourcebesparende måde, siger chefkonsulent i Region Midtjylland og projektleder i Coast to
Coast Climate Challenge Dorthe Selmer.

Se baggrunden for besparelsen ved klimatilpasning i partnerskab hos Skanderborg Forsyning her

Fakta

  • Coast Climate Challenge er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der løber til 2022.
  • Projektet støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på
  • ca. 90 mio.kr. Dertil kommer anlægsomkostninger i forbindelse med realisering af de
  • mange løsninger.
  • Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere
  • vil arbejde for at skabe en klimarobust region
  • Se mere på c2ccc.eu

Flere oplysninger

Chefkonsulent, Region Midtjylland, Dorthe Selmer, tlf. 3053 9544

Direktør i Skanderborg Forsyning Jens F. Bastrup, tlf. 2938 284